Jump to content

Testing translator


Guest Deskpilot1

Recommended Posts

Guest Deskpilot1

Din domeniul aminlaparatelora.

 

in tip. 7 este prezentat avionul

 

AS-37, proiectat de constructorul

 

amator Andre Starck. avind carac-

 

teristici constructive cu totul ori- ra virteiuriior rnarginele ale aripi-

 

ginale. prevazut a avea o viteza lor (de la extremitatea acestora).

 

maxime de lil lrmlora. o viteza se obtine un elect dledru (tara a

 

minima de numai 10 knyora. şi mai li necesar ca aripile sa fie

 

o distanta de zbor de 150) lrm. dispuse in «Va). aa rnareşte re-

 

Oripînalitataa acestui mic biplen ziatenta la lncovoiere ei le torsiune

 

consta in primul rind in faptul ca a celor doua aripi. ln plus. eiira-

 

~ale doua aripi sint mult decalate cttataa eleroanolor creşte. atit da-

 

na lata de alta. iar elicele (doua) torita dlatantaril lor maxima tata

 

-'sînt introduse chiar intre aripi (ln de axa longitudlnaia (de rullu) a

 

spatiul numit interplan). Printr-o aparatului. clt-şi datorita faptului

 

asemenea dispunere neobişnuita. calacoborlriabrupta (alnlundarea)

 

se obţine o aspiratie a stratului incldentaloralectivaesternalrnica

 

limita de peextradosularipei supe- decit incidenta aripilor. Cu alte

 

, rioare şi un auliai al acestui strat cuvinte. aceste eieroane permit un

 

pe aripa interioara. ln acest tel. gen de coborlre ein peraeutaa,

 

ee mareste unghiul de incidenta tara pierderea controlului transver-

 

critica. se mentine capacitatea de sal. Acest rninlavion este echipat

 

controla aparatului. miceorlnrlu-se cu un motor de automobil. Citroen

 

in rnod corespunzator viteza mi- G-12deflC.P.. oudcllindri. Con-

 

nima de zbor. precum ei lungimile cum de combustibil. 9 litri pe ora.

 

de decolare-aterizare (avion cate- sau 6 litri la till ltm parcurşi in

 

goria DAS). Se inlatura astlel şi zbor. Constructia celulei este In

 

pericolul lovirii la sol. de catre lemn deapruce. lnvellşul din con-

 

palele elicel, a peraoanelor care treplacal. Profilul aripei este con-

 

trec prin apropiere. Se mai observa stant petoataanvergura celor doua

 

suprafeţele aerodinamica inclinate aripi de forma dreptunghiulara in

 

la 45 şi care leaga extremitatile plm (lil nervuri identice). Poetul

 

aripilor. purtind ln acelasi timp şi de pilotaj este dublu. cu dispunem

 

eleroenele. Printr-o asemenea die- tranaveraală a celor doua acaune

 

punere se reduc pierderile datori- ale pilotilor.

 

No success. spacer.png

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Deskpilot1

Thanks for your reply Pookemon. I had already tried babylon and found, as you say, SOME of the words translate. I wonder why it's so hard to get a full translation.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest pookemon

Automatic translators are generally pretty terrible at translating anyway and while they will translate from one language to another, they will be targetted at a specific dialect. Within any language there will be various variations and something like babelfish will target one specific variation. Add to that the fact that a technical document often contains words which are specifically created within the field to suit the local dialect and it makes it that much more difficult to translate electronically.

 

As some of the words do translate in Romanian, the language itself may be a variation of the Romantic language family - of which there are quite a few (according to Wikipedia). Or it may just take variations of words and splice them together to produce new words that suit whatever is being described. Of course being Aviation based, it's possible that half the words are from other languages which have then been shoe-horned into Romanian (thing empennage, fuselage, etc.)

 

I'm thinking that unless you can find a Romanian, who might be able to shed some light on it, you may have problems... :(

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...